Розпочато колективно-договірну кампанію у 2019 році

  В трудових колективах підприємств Андрушівського району вже йде підготовча робота до колдоговірної кампанії 2019 року, у зв’язку з чим, нагадуємо про важливі моменти, які передують цій роботі. Правові засади розроблення, укладення і виконання колективних договорів визначено Законом України «Про колективні договори і угоди». Саме колективний договір сприяє регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців.
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.
Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і профспілковими органами, а у разі їх відсутності - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.
Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства.
Процес переговорів з укладання колективного договору охоплює кілька етапів: підготовка до колективних переговорів (визначення сторін щодо ведення переговорів); розроблення проекту колективного договору; укладення колективного договору, його підписання і реєстрація; контроль за виконанням колективного договору.
В колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.
Відповідно до ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди» в колективному договорі можуть установлюватися додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
Згідно ст.5 Закону України «Про колективні договори і угоди» умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється їх включати до договорів. Пам’ятайте, що сторони несуть відповідальність за невиконання зобов’язань колективного договору.
Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали, чи уповноваженими представниками сторін. Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання на загальних зборах трудового колективу.
Відповідно до ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективні договори, зміни та доповнення до договору підлягають повідомній реєстрації.
Всього протягом 2018 року зареєстровано 33 колективних договорів між працівниками та роботодавцями, в т.ч. зміни та доповнення до них. З метою успішного проведення колдоговірної кампанії фахівцями управління праці проводиться консультативно-роз’яснювальна робота. Необхідна інформація надається на магнітних носіях та електронною поштою.
Нагадуємо керівникам підприємств, установ та організацій міста, уповноваженим представникам трудового колективу про необхідність переглянути чинні колективні договори та при потребі укласти нові колективні договори, внести зміни та доповнення до діючих колективних договорів та подати їх на повідомну реєстрацію в управління праці та соціального захисту населення Андрушівської РДА за адресою : м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 5 каб.12, телефон 2-11-34.


Заступник начальника управління –
начальник відділу з питань праці
Наталія Скрицька