До відома суб’єктів господарювання району

  У зв’язку з проведенням в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького випуску здобувачів вищої освіти у грудні 2020 року та з метою виконання Указів Президента України (№262 від. 19 березня 1999 року «Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості» та № 1529/99 від 3 грудня 1999 року «Про невідкладні заходи по прискоренню реформування аграрного сектора економіки») і ст. 64 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VIІ (редакція від 25.09.2020) щодо працевлаштування випускників, а також вивчення попиту на ринку праці на своїх випускників відповідно до листа МОН № 1/9-309 від 26.06.15 року «Роз'яснення щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ» - ми дбаємо про працевлаштування випускників університету, відповідно до чинного законодавства.
З метою сприяння працевлаштуванню випускників ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького прошу Вас надати перелік вакансій реальних робочих місць для наших випускників на підприємстві вказавши адресу, посаду, заробітну плату, можливість надання житла, куди в подальшому вони можуть бути направлені.
Перелік спеціальностей додається.
Підготовлена інформація на паперових носіях подається на адресу університету за підписом керівника скріплені печаткою, або в електронному вигляді по 16 грудня 2020р. на електронну адресу: info@lvet.edu.ua.
ДОДАТОК
Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка і випуск фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького: ветеринарна медицина;
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
екологія;
харчові технології (технологія зберігання, консервування та переробки м'яса);
харчові технології (технологія зберігання, консервування та переробки молока);
харчові технології (технологія жирів і жирозамінників);
Біотехнології та біоінженерія;
водні біоресурси та аквакультури;
маркетинг;
менеджмент;
менеджер організацій;
менеджер зовнішньоекономічної діяльності.