http://andrda.zt.gov.ua    
Головна сторінка -> державний реєстр виборців  
●РОЗПОРЯДЖЕННЯ
●ЗВІТ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
●РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
●СОЦІАЛЬНА СФЕРА
●ДОСТУПНІ ЛІКИ
●РЕФОРМА МЕДИЦИНИ
●РЕЄСТР ВИБОРЦІВ
●МІСЦЕВІ РАДИ
●ІНВЕСТИЦІЇ
●ГРОМАДСЬКА РАДА
●ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
●ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
●ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
●РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
●ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ
●ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
●ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
    БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
●ОБ"ЄДНАННЯ ГРОМАД
●ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
●ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО
●МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
●ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
Погода в Україні
 
 
ПАМ'ЯТКА ВИБОРЦЯ
 
Виборцям Андрушівського району
 
 
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

Відповідно до статті 34 Закону України „Про Державний реєстр виборців” розпорядженням голови районної державної адміністрації від 1 жовтня 2007 року № 585 утворений відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації в кількості 3 штатних одиниць (начальник відділу, головний спеціаліст, провідний спеціаліст).
  1. Відділом ведення Державного реєстру виборців (далі – відділ ведення Реєстру) є: – структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою Андрушівської районної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.
  2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.
  3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:
  - ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу Андрушівського району;
  - складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.
  4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:
  1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
  2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;
  3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";
  4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;
  5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
  6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;
  7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
  8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;
  9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;
  10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
  11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;
  12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
  13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
  14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;
  15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;
  16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;
  17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
  18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
  19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;
  20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
  21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;
  22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;
  23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
  24) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.
  6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.
  8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який:
  забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;
  здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
  розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
  видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;
  забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
  вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;
  підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;
  вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;
  забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;
  виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.
  9. Керівник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад головою Андрушівської районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
  10. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.
  11. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк, вивіску відділу встановленого зразка, захищену лінію телекомунікаційного зв’язку за технологією ADSL.
З метою реалізації свого виборчого права голосу на виборах та референдумах звертаємося до жителів Андрушівського району з пропозицією перевірити та уточнити свої персональні дані у списках виборців.
Для цього потрібно особисто звернутись у відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Андрушівської райдержадміністрації, який знаходиться за адресою: м. Андрушівка, пл.Т.Г Шевченка, 1, кабінет 15.
При собі необхідно мати паспорт або (якщо особа недавно набула громадянство України) тимчасове посвідчення громадянина України.
Довідки за телефоном 2-20-76. Електронна адреса відділу: andr.drv@oda.zt.gov.ua

Адреса: 13401, Житомирська обл., м. Андрушівка, пл.Т.Г. Шевченка, 1(каб.15) тел. 8(04136) 2-19-57, факс 8(04136) 2-20-76 Начальник відділу: Міняйленко Микола Олександрович

© 2009 Андрушівська районна державна адміністрація